Karjäärivõimalused

ESAB Welding and Cutting Products loeb end uhkusega suurepäraseks kohaks, kus alustada või jätkata karjääri tootmistööstuses. Asukohad kogu maailmas teevad ESABist üleilmse ettevõtte, millel on rikkalikud tegevusharu juhtimise traditsioonid. ESAB pakub ruumi edasiliikumiseks, usaldusväärset tööõhkkonda, rikkalikke hüvesid ja palju muud.

Tänu ametikohtade mitmekesisusele saab ESABis oma karjääri mitmel viisil edendada. Meil on tugev kliendikultuur ja me otsime pidevalt inimesi, kes lisaksid väärtust meie ettevõtetele ning toodetele ja teenustele, mida pakume.

Kuva töökohtade nimekiri

ESAB on võrdseid võimalusi / eeliskohtlemist pakkuv tööandja, seega ei diskrimineeri tema värbamis- ega personalitava ning -kord inimesi rassi, nahavärvi, religioosse kuuluvuse, rahvuspäritolu, põlvnemise, soo, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu, veteranistaatuse, puude ega vanuse alusel.

Karjäärivõimalused

Milline on töö ESABis

Meeskonnale orienteeritud pühendunud koostööpartnerid on meie kõige väärtuslikum ressurss. Peame ülioluliseks parimate oskuste ja teadmistega inimeste kaasamist, arendamist ja hoidmist. Õige meeskonna loomine ja sellele õige töökeskkonna tagamine viib lahendusteni, mis aitavad meie klientidel võita, ja see on ühtlasi meie võit.

ESABis leiate multikultuurse töökeskkonna, kus väärtustatakse ideid, tunnustatakse algatusvõimet ning ergutatakse seotust töökoha ja ka kogukonnaga. Teie võimalused õppimiseks, koostöö tegemiseks ja eesmärkide saavutamiseks on peaaegu piiramatud.

x

x

Loading..