Ohutus ja keskkond

ESAB on kindlalt pühendunud meiega koostööd tegevate inimeste tervise ja ohutuse ning töökeskkonna kaitsmisele ja parandamisele. Samuti püüdleme oma keskkonnanäitajate, sotsiaalvaldkonna ja majandustulemuste pideva parandamise poole.

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 45001 Certification

Ohutuse ja keskkonna ülevaade

Meie pühendumine ohutusele

Tervise- ja ohutusküsimused on keevitusprotsessi puhul eriti olulised. Ideaalis kujutame ette maailma, kus meie töötajatega ega meie tooteid kasutavate inimestega ei juhtu tööõnnetusi.

Meie pühendumine keskkonnale

Säästev areng tähendab inimeste vajadustele vastamist, rikkumata tulevaste põlvede võimet täita oma vajadusi. Tegevusharu maailmaliidrina mõistame, et meie kohus on juhtida oma protsesse ja tooteid ning tegevusharu säästvuse poole.

x

x

Loading..