Meie tulevikukava ja väärtused

Meie tulevikukava ja kindlad väärtused on meie organisatsiooni edukuse ja olemuse alus. ESABis toimime ettevõtte Colfax juhtimisel oma väärtuste kohaselt. Meie tulevikukava ja väärtused aitavad meil iga päev langetada strateegilisi otsuseid, paigutada ressursse ja keskenduda oma valikutele.

Meie tulevikukava

Olla juhtiv ülemaailmne keevitus- ja lõikelahenduste tarnija igale metalltoodete tootjale.

Meie tulevikukava ja väärtused

Meie väärtused

  • Kliendid kõnelevad, meie kuulame – kliendid on alati meie strateegiliste plaanide ja tegevuste väljatöötamise alus. Selle väärtuse elluviimiseks küsime igal võimalusel klientidelt tagasisidet ning püüame välja selgitada nende ootusi ja rakendada eripäraseid toimimis- ja töötamisviise.
  • Parim meeskond võidab – meeskonnale orienteeritud pühendunud koostööpartnerid on meie kõige väärtuslikum ressurss. Peame ülioluliseks parimate oskuste ja teadmistega inimeste kaasamist, arendamist ja hoidmist. Seda väärtust viiakse ellu kolmel peamisel viisil.
  1. Õige meeskonna loomine – palgatakse õiged inimesed.
  2. Õige keskkonna loomine – tagatakse, et juhtkond looks keskkonna, kus kõik koostööpartnerid saavad kaasa rääkida.
  3. Võitmine – õigete inimeste ja õige keskkonnaga on võita palju lihtsam!
  • Meie moto on pidev täiustamine (kaizen) – läbimurde-eesmärkide seadmine, igapäevane katsetamine ja õppimine, kõige liigse kõrvaldamine äriprotsessist, parimate võrdlemine ning seejärel nende täiustamine.  Selle väärtuse elluviimiseks järgitakse põhimõtet „muutumine on kohustuslik” ja võetakse parendamismeetmeid. Nimetatud väärtuse elluviimiseks edendavad ESABi koostööpartnerid kestva õppe keskkonda, kasutades Colfaxi ärisüsteemi vahendeid, mis on meie ärikultuuri aluseks.
  • Uuenduslikkus määrab meie tuleviku – individuaalne ja organisatsiooniline loovus on tehnoloogia, toodete, lahenduste ja protsesside läbimurdeideede aluseks. Viime seda väärtust ellu, pakkudes teistest eristuvaid kliendilahendusi, luues tooteid ja teenuseid, mis parandavad elukvaliteeti ja keskkonna majandamist loova mõtlemise kaudu, ning mõistes uuenduslikkusega kaasnevaid eeliseid.
  • Tulemuslikkus võimaldab konkureerida osanike pärast – selleks, et lojaalseid osanikke pidevalt ligi meelitada ja hoida, peame pakkuma parimaid tulemusi kasumi, käibekapitali ja rahavoogude osas. Seda väärtust viime ellu agressiivsete, ent realistlike ja mõõdetavate tulemuslikkuse eesmärkide seadmisega ning seatud eesmärkide järjepideva saavutamisega.

Klientidele, töötajatele, osanikele ja kogukonnale edu toomine nõuab pühendumist, keskendumist ja meie väärtuste kohast tegutsemist. Meie tulevikukava ja väärtused aitavad meil iga päev langetada strateegilisi otsuseid, paigutada ressursse ning pakkuda parimaid tulemusi.

x

x

Loading..