ESABi teabekeskus

Kas alumiiniumit saab terase külge keevitada?

K: Kas alumiiniumi ja terase kokkukeevitamiseks saab kasutada kaarkeevitust kaitsegaasis impulssvooluga (GMAW) või sulamatu elektroodiga kaarkeevitust inertgaasis (GTAW)?

V:

Kui liimimise või mehaanilise kinnitamise teel on alumiiniumit võrdlemisi lihtne enamiku teiste metallidega ühendada, on selle keevitamiseks teiste metallide, näiteks terase külge vaja erivõtteid. Kui sellised metallid nagu teras, vask, magneesium või titaan keevitatakse kaarkeevituse abil otse alumiiniumi külge, moodustuvad väga rabedad intermetalsed ühendid. Et hoida ära nende rabedate ühendite moodustumine, on välja töötatud mõned erivõtted, millega isoleeritakse teine metall kaarkeevitusprotsessi ajal sulaalumiiniumist. Kaks kõige levinumat meetodit alumiiniumi ja terase ühendamiseks kaarkeevituse teel on bimetall-üleminekutükid ning erineva materjali keevituseelne katmine.


Bimetall-üleminekutükid Kaubanduses on bimetall-üleminekumaterjalid saadaval alumiiniumi ning näiteks terase, roostevaba terase ja vase kombinatsioonidena. Kõige parem on kirjeldada neid üleminekutükke materjalitükkidena, mille üheks osaks on alumiinium ja teine materjal, mis on juba alumiiniumiga ühendatud. Tavaliselt kasutatakse nende erinevate materjalide ühendamiseks ja sel viisil bimetall-üleminekutüki moodustamiseks valtsimist, plahvatuskeevitust, hõõrdkeevitust, põkksulatuskeevitust või kuumsurvekeevitust, aga mitte kaarkeevitust. Nende terasest-alumiiniumist üleminekutükkide kaarkeevituseks saab kasutada tavalisi kaarkeevitusmeetodeid, näiteks kaarkeevitust kaitsegaasis impulssvooluga (GMAW) või sulamatu elektroodiga kaarkeevitust inertgaasis (GTAW). Üleminekutükk keevitatakse teraspoolega terase külge ja alumiiniumpoolega alumiiniumi külge. Tuleb jälgida, et üleminekutükke keevitamisel üle ei kuumutataks, sest selle tagajärjel võivad terase-alumiiniumi liitekohas moodustuda rabedad intermetalsed ühendid. Hea töövõte on teha esmalt kahe alumiiniumpinna vaheline keevisõmblus. Sel viisil saab luua kahe terasepinna kokkukeevitamise ajaks suurema soojust neelava pinna, mis aitab ära hoida terase ja alumiiniumi liitekoha ülekuumenemise. Bimetall-üleminekutüki kasutamine on alumiiniumi ühendamisel terasega populaarne meetod ja seda kasutatakse sageli konstruktsioonidega seotud kasutusvaldkondades ülihea kvaliteediga keevisliite tegemiseks. Sellised kasutusvaldkonnad on näiteks alumiiniumist tekiehitiste kinnitamine laeva terasteki külge, soojusvahetite torulauad, kus on kasutusel alumiiniumtorustik ja terasest või roostevabast terasest torulauad, ning alumiinium- ja terastorustike keevisliited, mis on tehtud kaarkeevituse abil.

Erineva materjali keevituseelne katmine Terasele võib kanda kattekihi, et hõlbustada selle kaarkeevitamist alumiiniumi külge. Üks meetod on terase katmine alumiiniumikihiga. Mõnikord saavutatakse see sukelduskatmisega (kuumsukelalumiinimisega) või alumiiniumi kõvajoodisjootmisega terase pinnale. Pärast katmist saab teras- ja alumiiniumdetaili ühendada kaarkeevituse abil, kui seejuures jälgitakse, et keevituskaar ei riivaks terast. Keevitamisel tuleb kasutada töövõtteid, millega suunatakse kaar alumiiniumdetaili poole ja võimaldatakse keevisvanni sulaalumiiniumil voolata alumiiniumkattekihiga terasele. Veel üks alumiiniumi ja terase ühendamise meetod hõlmab teraspinna katmist hõbejoodisega. Seejärel keevitatakse liide alumiiniumlisasulamiga, jälgides hoolikalt, et selle käigus ei põletataks läbi hõbejoodisest tõkkekihti. Üldjuhul ei usaldata kumbagi neist katmist kasutavatest ühendamismeetoditest täieliku mehaanilise tugevuse saavutamiseks ning tavaliselt kasutatakse neid üksnes sulgemisel.

 

Postitatud Alumiiniumi keevitamine , Tärniga märgitud TIG, Heliarc, TIG

x

x

Loading..