Haridus

ESABi teabekeskus

Alates 1904. aastast, mil Oscar Kjellberg leiutas kaetud keevituselektroodi, on ESABil olnud üldtunnustatud keevitusprotsesside avastamisel ja väljatöötamisel tähtsam osa kui ühelgi teisel ettevõttel.

ESABi teabekeskus pakub tohutul hulgal informatsiooni keevitajale, insenerile, keevitusinspektorile ja projektijuhile.

Choosing Welding Consumables

The tables are guides for choosing the correct welding consumable when welding similar or dissimilar materials. If the materials you need to join are not on the list, please contact us.

Joining Similar Materials The table gives typical selections of welding consumables and basic designations for wire electrodes and filler wire/rods. It does not indicate the silicon-alloyed variants used for MIG welding or the variants of covered electrodes or wire-flux combinations for submerged arc welding.

Base metal

Exaton Welding Consumable

ASTM/UNS

ISO

Exaton

Normal choice 1

Over-alloyed choice 1

304L2

1.43062

3R122

19.9.L (19.9.Nb)

19.12.3.L ...

The tables are guides for choosing the correct welding consumable when welding similar or dissimilar materials. If the materials you need to join are not on the list, please contact us.

Joining Similar Materials The table gives typical selections of welding consumables and basic designations for wire electrodes and filler wire/rods. It does not ...

Loe rohkem

Handling and Storage of Welding Fluxes

By carefully selecting raw materials and optimizing manufacturing conditions the Exaton fluxes have guaranteed as-delivered moisture content from the factory.

Normally, the fluxes are delivered in steel drums, each containing 25 kg (55 lbs). Each pallet has a net weight of 500–1000 kg (1100–2200 lbs) and is shrink wrapped in plastic or packed in wooden crates before delivery from the factory.

To maintain the as-delivered moisture content, as long as possible, the handling and storage of the flux must be done according to the following requirements.

Transport

Transportation of the flux must be done in covered vehicles.

Unbroken pallets must be shrink wrapped in plastic or kept ...

By carefully selecting raw materials and optimizing manufacturing conditions the Exaton fluxes have guaranteed as-delivered moisture content from the factory.

Normally, the fluxes are delivered in steel drums, each containing 25 kg (55 lbs). Each pallet has a net weight of 500–1000 kg (1100–2200 lbs) and is shrink wrapped in plastic or packed in ...

Loe rohkem

Shielding the Weld

Shielding the Weld The primary tasks of a shielding gas are to protect the weld pool from the influence of the atmosphere, i.e. from oxidation and nitrogen absorption, and to stabilize the electric arc. The choice of shielding gas can also influence the characteristics of the weld penetration profile.

Shielding Gas Protection Shielding gases for MIG/GMAW welding

The basic gas for MIG/MAG welding is argon (Ar). Helium (He) can be added to increase penetration and fluidity of the weld pool. Argon or argon/helium mixtures can be used for welding all grades. However, small additions of oxygen (O2) or carbon dioxide (CO2) are usually needed to stabilize the arc, improve the fluidity and ...

Shielding the Weld The primary tasks of a shielding gas are to protect the weld pool from the influence of the atmosphere, i.e. from oxidation and nitrogen absorption, and to stabilize the electric arc. The choice of shielding gas can also influence the characteristics of the weld penetration profile.

Shielding Gas Protection Shielding gases for ...

Loe rohkem

Troubleshooting Guide

Problem Cause Solution Cracking centerline Excessive dilution Add more filler metal or use technique to achieve slightly convex weld bead. Check dissimiliar joining chart to make sure correct filler material is being used. Cracking Random Overstressed weld Lower amperage or voltage or increase travel speed to lower heat input, which causes distortion. Use step welding technique, change joint design. Keep the interpass temperature below 150°C (300°F). Cracking HAZ Usually base metal related Ensure not welding with machinable grade of material containing high levels of low melting intermetallics. Porosity Poor gas ...

Problem Cause Solution Cracking centerline Excessive dilution Add more filler metal or use technique to achieve slightly convex weld bead. Check dissimiliar joining chart to make sure correct filler material is being used. Cracking Random Overstressed weld Lower amperage or voltage or increase ...

Loe rohkem

Welding Flux Basicity Index

Basicity is commonly used to describe the metallurgical behavior of a welding flux. The basicity index is a ratio between basic and acid compounds (oxides and fluorides) of which the flux is composed.

There are several ways of calculating basicity and in welding Boniszewski's formula has become the predominant way of calculating basicity.

Welding fluxes can be divided into three groups:  Type of welding flux   Basicity   Acid fluxes   <0.9   Neutral fluxes   0.9 - 1.2   Basic fluxes   >1.2 Basicity ...

Basicity is commonly used to describe the metallurgical behavior of a welding flux. The basicity index is a ratio between basic and acid compounds (oxides and fluorides) of which the flux is composed.

There are several ways of calculating basicity and in welding Boniszewski's formula has become the predominant way of calculating basicity.

Welding ...

Loe rohkem

Welding Guidelines for Stainless Steel and Nickel Alloys

Welding stainless steels and nickel alloys is all about cleanliness and choosing the right filler metal. These guidelines are intended as a step-by-step aid to the successful welding of stainless steels and nickel alloys.

Step 1: Selection of Filler Metal Alloy for Welding ProcessWhen both base metals are the same, use the base metal alloy as a guide. For example, if joining 316L to 316L, use 316L filler metal. Past experience may show preferential corrosion in the weld, in which case, moving up in alloy content may be required. Careful consideration regarding how far to move up is necessary, so as not to over-alloy causing galvanic corrosion.

For dissimilar joint welding (example; Stainless ...

Welding stainless steels and nickel alloys is all about cleanliness and choosing the right filler metal. These guidelines are intended as a step-by-step aid to the successful welding of stainless steels and nickel alloys.

Step 1: Selection of Filler Metal Alloy for Welding ProcessWhen both base metals are the same, use the base metal alloy as a ...

Loe rohkem

Sissejuhatus keevituse inspekteerimisse

Paljusid keevisõmbluse omadusi saab hinnata keevituse inspekteerimisel. Neist osa on seotud keevisõmbluse mõõtmete ja teised keevisõmbluse katkevusega. Keevisõmbluse mõõtmed võivad olla äärmiselt olulised, sest need võivad sageli olla vahetult seotud keevisõmbluse tugevuse ja sellega seotud toimivusega. Liiga väikeste mõõtmetega keevisõmblused ei pruugi kasutamise käigus rakendatud pingetele vastu panna. Samuti võib oluline olla keevisõmbluse katkevus. Selle all mõeldakse keevisõmbluse sees või selle kõrval esinevaid puudusi, mis olenevalt oma suurusest ja/või asukohast võivad, kuid ei pruugi muuta keevisõmbluse ettenähtud toimivusnõuetele mittevastavaks. Tavaliselt nimetatakse vastuvõetamatu ...

Paljusid keevisõmbluse omadusi saab hinnata keevituse inspekteerimisel. Neist osa on seotud keevisõmbluse mõõtmete ja teised keevisõmbluse katkevusega. Keevisõmbluse mõõtmed võivad olla äärmiselt olulised, sest need võivad sageli olla vahetult seotud keevisõmbluse tugevuse ja sellega seotud toimivusega. Liiga väikeste mõõtmetega keevisõmblused ei ...

Loe rohkem

Neli etappi õige düüsi valimiseks

Valige ühe- või kaheosaline düüs. Atsetüleen: alati üheosaline düüs. Muud gaaskütused: kaheosaline düüs tagab tavalõikamisel kõige tõhusama töö. Üheosaline düüs pikendab kasutusiga, kui tegu on väga suure kuumusega. Valige seeria. Seeria OXWELD® 1500 düüsid: lõikeseadised CW-23, CW-400 ja CW-500; käsilõikepõletid C-32, C-66, C-77 ja C-97; kõik masinlõikepõletid. Seeria PUROX® 4200 düüsid: lõikeseadised CW-200, CW-250 ja CW-300; käsilõikepõletid tüübiga E ja C-84. Valige eelkuumutuse võimsus. Düüsi valik sõltub eelkuumutuse võimsusest. Rooste ja katlakiviga kaetud teras ning samuti kaldserva lõikamine nõuavad tugevat eelkuumutust. Valige suurus. Valige lõigatava terase paksusele vastav suurus. ...

Valige ühe- või kaheosaline düüs. Atsetüleen: alati üheosaline düüs. Muud gaaskütused: kaheosaline düüs tagab tavalõikamisel kõige tõhusama töö. Üheosaline düüs pikendab kasutusiga, kui tegu on väga suure kuumusega. Valige seeria. Seeria OXWELD® 1500 düüsid: lõikeseadised CW-23, CW-400 ja CW-500; käsilõikepõletid C-32, C-66, C-77 ja C-97; kõik masinlõikepõletid. ...

Loe rohkem

Kas alumiiniumit saab terase külge keevitada?

K: Kas alumiiniumi ja terase kokkukeevitamiseks saab kasutada kaarkeevitust kaitsegaasis impulssvooluga (GMAW) või sulamatu elektroodiga kaarkeevitust inertgaasis (GTAW)? V: Kui liimimise või mehaanilise kinnitamise teel on alumiiniumit võrdlemisi lihtne enamiku teiste metallidega ühendada, on selle keevitamiseks teiste metallide, näiteks terase külge vaja erivõtteid. Kui sellised metallid nagu teras, vask, magneesium või titaan keevitatakse kaarkeevituse abil otse alumiiniumi külge, moodustuvad väga rabedad intermetalsed ühendid. Et hoida ära nende rabedate ühendite moodustumine, on välja töötatud mõned erivõtted, millega isoleeritakse teine metall kaarkeevitusprotsessi ajal sulaalumiiniumist. ...

K: Kas alumiiniumi ja terase kokkukeevitamiseks saab kasutada kaarkeevitust kaitsegaasis impulssvooluga (GMAW) või sulamatu elektroodiga kaarkeevitust inertgaasis (GTAW)? V: Kui liimimise või mehaanilise kinnitamise teel on alumiiniumit võrdlemisi lihtne enamiku teiste metallidega ühendada, on selle keevitamiseks teiste metallide, näiteks terase ...

Loe rohkem

MIG-keevitustraadi valimise juhend

Keevitatavus MIG-keevitustraadi keevituskvaliteeti kirjeldavad alljärgnevad näitajad: keevismetalli tugevus; keevisvanni voolavus; keevisläbimi kuju ja serva märgamine; keevituspritsmete tekkimise tendents. Keevismetalli tugevus Keevismetalli tugevust iseloomustab poorsuse ja pragude puudumine ning hea kokkusulamine. Poorsust, mida kõige sagedamini nimetatakse keevismetalli vähese tugevuse põhjusena, põhjustab liigne hapnik, mis pärineb atmosfäärist või kaitsegaasist või on tingitud töödeldava lehe saastumisest, ning mis ühineb keevismetallis süsinikuga, moodustades gaasilise süsinikmonooksiidi (CO) kogumeid. Osa süsinikmonooksiidist võib jääda keevisõmbluse jahtudes metalli sisse, moodustades ...

Keevitatavus MIG-keevitustraadi keevituskvaliteeti kirjeldavad alljärgnevad näitajad: keevismetalli tugevus; keevisvanni voolavus; keevisläbimi kuju ja serva märgamine; keevituspritsmete tekkimise tendents. Keevismetalli tugevus Keevismetalli tugevust iseloomustab poorsuse ja pragude puudumine ning hea kokkusulamine. Poorsust, mida kõige sagedamini ...

Loe rohkem

Kuidas teha kindlaks plasmalõikamise halva kvaliteedi põhjused?

Sissejuhatus Nagu ükskõik millist lõikamisprotsessi, mõjutavad ka plasmalõikamise kvaliteeti paljud muutujad. Need muutujad on näiteks:

põleti tüüp, põleti rihtimine, tarvikute seisukord, kaare pinge või lõikamiskõrgus, gaasi tüüp, gaasi puhtus, gaasi rõhk ja voolukiirus, materjali paksus, materjali koostis, pinna seisukord, lõikamisel kasutatav voolutugevus, düüsiava suurus, lõikamiskiirus (s.t masina liikumiskiirus). Enamik neist muutujatest sõltub üksteisest. See tähendab, et ühe muutuja muutmine mõjutab teisi. Kuna kvaliteediprobleemide lahendamine võib osutuda raskeks, koostasime alljärgneva teabematerjali, et pakkuda tavalahendusi mõnele sagedasemale lõikamiskvaliteedi ...

Sissejuhatus Nagu ükskõik millist lõikamisprotsessi, mõjutavad ka plasmalõikamise kvaliteeti paljud muutujad. Need muutujad on näiteks:

põleti tüüp, põleti rihtimine, tarvikute seisukord, kaare pinge või lõikamiskõrgus, gaasi tüüp, gaasi puhtus, gaasi rõhk ja voolukiirus, materjali paksus, materjali koostis, pinna seisukord, lõikamisel ...

Loe rohkem

Mis on parim moodus teraslehe lõikamiseks?

Gaas-, plasma-, laser- või vesijugalõikamine Karastamata teraslehe lõikamiseks on mitmeid viise. Osa neist sobib automatiseerimiseks ja osa mitte. Mõned sobivad õhema ja mõned paksema lehe puhul. Mõned on kiired, mõned aeglased. Mõned on odavad, mõned kallid. Ja mõned on täpsed, teised mitte. Selles artiklis tehakse kiire ülevaade neljast põhimeetodist, mida kasutatakse arvjuhtimisega vormilõikamisseadmetes, võrreldakse iga protsessi tugevaid ja nõrku külgi ning seejärel esitatakse mõned kriteeriumid, mille alusel on võimalik otsustada, milline protsess on teie kasutusotstarbe jaoks parim. Gaaslõikamine Gaaslõikamine on vaieldamatult vanim lõikamisprotsess, mida saab karastamata terase puhul ...

Gaas-, plasma-, laser- või vesijugalõikamine Karastamata teraslehe lõikamiseks on mitmeid viise. Osa neist sobib automatiseerimiseks ja osa mitte. Mõned sobivad õhema ja mõned paksema lehe puhul. Mõned on kiired, mõned aeglased. Mõned on odavad, mõned kallid. Ja mõned on täpsed, teised mitte. Selles artiklis tehakse kiire ülevaade neljast põhimeetodist, ...

Loe rohkem

What is a nesting system and why do you need one?

Traditional Nesting Software

Traditionally, a nesting system has been considered as a numerical control (NC) programming tool, wherein two-dimensional models of components generated in CAD software are used to generate G-code to drive computer numerically controlled (CNC) machines. Let’s think of a nesting system as part of a CAM (Computer Aided Manufacturing) system.

As with other “Computer-Aided” technologies, CAM does not eliminate the need for skilled professionals such as manufacturing engineers, NC programmers, or machinists. CAM, in fact, leverages both the value of the most skilled manufacturing professionals through advanced productivity tools, while building the skills of ...

Traditional Nesting Software

Traditionally, a nesting system has been considered as a numerical control (NC) programming tool, wherein two-dimensional models of components generated in CAD software are used to generate G-code to drive computer numerically controlled (CNC) machines. Let’s think of a nesting system as part of a CAM (Computer Aided ...

Loe rohkem

What is post processing software?

The Problem with CAD

To cut parts from flat plate using a CNC cutting machine, whether it’s plasma, flame, waterjet, or laser, the CNC has to be programmed with the path of the desired shape or nest of shapes. Most parts are originally designed in a CAD program, such as AutoCAD, Solid Works, CATIA, or some other basic drawing or design package where they are saved in a CAD drawing format. Some of the most popular CAD formats include:

“DWG” (AutoCAD Drawing format) “IGES” (Initial Graphics Exchange Specification) “STEP” ("Standard for the Exchange of Product model data") “DXF” (Drawing Exchange Format) But you can’t just take the CAD file and send it to a plasma cutting ...

The Problem with CAD

To cut parts from flat plate using a CNC cutting machine, whether it’s plasma, flame, waterjet, or laser, the CNC has to be programmed with the path of the desired shape or nest of shapes. Most parts are originally designed in a CAD program, such as AutoCAD, Solid Works, CATIA, or some other basic drawing or design package ...

Loe rohkem


Kogukond

Ühinege ESABi rahvaga! Saate Facebooki, YouTube’i ja Twitteri kaudu ESABiga ühendust hoida ning uuemate sündmustega kursis püsida. Vaadake meie müügikampaaniaid, fotosid, videoid ja paljut muud. Looge ühendus ja sõbrunege teiste fännidega või arutage värskeid postitusi ja teateid.


Koolitus

ESABis usume, et saavutame täiuslikkuse vaid siis, kui toetame oma tooteid ja teenuseid ülikvaliteetse koolitusega. Meie koolituskavad hõlmavad mitmesuguseid valikuid, mis kõik pakuvad võimalust suurendada teadmisi masinatest ja ohututest töövõtetest ning viia masina tootlikkus maksimumini. Meie kursusepakkumistes on ühendatud juhendajaga koolitus ja praktiline väljaõpe, samuti kohandatud kavad seadmeoperaatoritele ja hooldustehnikutele. ESABi nüüdisaegsed koolitusrajatised pakuvad tipptasemel arvutitehnoloogia abil parimat võimalikku koolituskeskkonda.

Kursuste ülevaateid ja pakutavate koolitussessioonide üksikasju vaadake meie koolituskalendrist.


x

x

Loading..