This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

Indietro Avanti

JUHTIV KEEVITUSTEHNOLOOGIA MÕÕTE- JA SEIRESEADMETE TOOTJA

ESAB-i investeering HKS-i tugevdab strateegilist keskendumist automaatkeevitamisele ja andmepõhistele eelistele (DDA) ning lisab ESAB-i aktsiaportfelli täiendtehnoloogia ja tugeva üleilmse kaubamärgi.

HKS-i asutasid 1994. aastal kolm partnerit Hollmann, Kiese ja Schauder ning 24 tegevusaasta jooksul on ettevõte arendanud, tootnud ja müünud kvaliteetseid mõõte- ja seirelahendusi kõigile keevitusprotsessidele. Tootevalik hõlmab kõiki elektrilisi ja termograafilisi seire- ja protsessi analüüsimeetodeid, alustades anduritest ja lõpetades keerukate keevitamise analüüsisüsteemidega.

Meie tooted:

  • WeldQAS - tootmistööstuse automaatne kvaliteediseire
  • ThermoProfilScanner - kasutab kvaliteedi kriteeriumina keevisõmbluse soojusvälja
  • WeldScanner- mobiilne ja mugav mõõteseade dokumenteerimiseks ja kalibreerimiseks
  • WeldScanner Validator - The EN 50504 Validation Tool
  • WeldAnalyst - keevitusprotsesside äärmiselt dünaamilise analüüsimise süsteem
  • Andurid - mõõteandurid kõigile keevitusprotsessidele

HKS-I KÕIGI TOOTELAHENDUSTEGA
TUTVUMISEKS KLÕPSAKE SIIN.


HKS WeldScanner

HKS Logo

Tutvuge HKS-i toodetega

x
x

x

Loading..