JUHTIV KEEVITUSTEHNOLOOGIA MÕÕTE- JA SEIRESEADMETE TOOTJA

ESAB-i investeering HKS-i tugevdab strateegilist keskendumist automaatkeevitamisele ja andmepõhistele eelistele (DDA) ning lisab ESAB-i aktsiaportfelli täiendtehnoloogia ja tugeva üleilmse kaubamärgi.

HKS-i asutasid 1994. aastal kolm partnerit Hollmann, Kiese ja Schauder ning 24 tegevusaasta jooksul on ettevõte arendanud, tootnud ja müünud kvaliteetseid mõõte- ja seirelahendusi kõigile keevitusprotsessidele. Tootevalik hõlmab kõiki elektrilisi ja termograafilisi seire- ja protsessi analüüsimeetodeid, alustades anduritest ja lõpetades keerukate keevitamise analüüsisüsteemidega.

Meie tooted:

  • WeldQAS - tootmistööstuse automaatne kvaliteediseire
  • ThermoProfilScanner - kasutab kvaliteedi kriteeriumina keevisõmbluse soojusvälja
  • WeldScanner- mobiilne ja mugav mõõteseade dokumenteerimiseks ja kalibreerimiseks
  • WeldScanner Validator - The EN 50504 Validation Tool
  • WeldAnalyst - keevitusprotsesside äärmiselt dünaamilise analüüsimise süsteem
  • Andurid - mõõteandurid kõigile keevitusprotsessidele

HKS-I KÕIGI TOOTELAHENDUSTEGA
TUTVUMISEKS KLÕPSAKE SIIN.


HKS WeldScanner

HKS Logo

Tutvuge HKS-i toodetega

x

x

Loading..