Garantii reeglid

ESAB lubab katta selliste materjalide asendamisega seotud kulud, mille defektid on põhjustatud konstruktsiooni- ja tootmisvigadest, ning defektse osa vahetamisega seotud tööjõukulud mõistlikus ulatuses. Käesolev garantii ei laiene defektidele, mis on põhjustatud väärkasutamisest või tulenevad põhjustest, mille üle puudub ESAB-il kontroll.


Garantiiperiood algab kõigil toodetel kuupäevast, millal lõppklient vastava toote ostis ja seda arvestatakse kooskõlas konkreetse toote garantiitingimustega  (sh kehtivuse ja garantiiperioodi alguse tingimustega).

 

Garantiinõude menetlemine

Palun võtke ühendust müügijärgse teenindusega aadressil service@esab.ee.
Teil peab olema oma ostuarve, millel on toodud toote seerianumber. Selleks, et saaksite oma garantiijuhtumi menetlemise käiku paremini jälgida, soovitame teilt tungivalt oma seade meie veebisaidil registreerida.

Standardseadmed

 • Ühe- või kolmefaasiline Buddy™ – 24 kuud
 • Tootesarjade Caddy™, Rebel™ seadmed, mis on ostetud pärast 1. jaanuari 2015 – 36 kuud
 • Autonoomsed keevitusgeneraatorid, mis on ostetud pärast 1. jaanuari 2015 – 36 kuud
  (Honda, Yanmari ja Perkinsi mootoritel on 24-kuuline tootjagarantii.)
 • Tootesarjade Renegade™, Origo™, Warrior™, Aristo™ kolmefaasilised keevitusseadmed ja etteandeseadmed – 36 kuud
 • Tootesarja Cutmaster™ plasmalõikurid – 36 kuud

Põletid

Garantii ei laiene TIG-, MIG-, Tweco- ja plasmapõletitele ning kaugjuhtimispultidele, kui ei saa just selgelt tõestada, et põleti või kaugjuhtimispuldi rikke põhjuseks on materjali- või tootmisdefekt. Uute põletiteja kaugjuhtimispultide 6-kuuline garantiiperiood hõlmab ainult tootmisdefekte. Garantii ei kehti, kui kasutatakse varuosi, mis pole ESAB-i toodetud.

 • MXL 201, 271, 341, 411w, 511w – 12 kuud
 • Plasmalõikuse käsipõletid – 12 kuud

Automaatsed ja lõikamise standardseadmed

Garantiiperiood on 12 kuud.

Varuosad

Meie seadmete eraldi varuosadel 6 kuud.

Kuluosad

Garantii ei laiene kuluosadele – nt gaasiotsakud, traadijuhikud, etteanderullikud, kontaktotsakud, adapterid, filtrid, keevitusklaasid, voolikud, keevituskaablid, kaablikomplektid jms. Kui ei saa just selgelt tõestada, et rikke põhjuseks on materjali- või tootmisdefekt.

Isikukaitsevahendid ja tarvikud

 • New-Tech™ – 36 kuud **
 • Sentinel – 36 kuud **
 • Warrior™ Tech, Aristo® Tech, F20, G30, G40, G50 – 24 kuud **
 • Air 160/190/200, PAPR – 12 kuud
 • Origo™ Air / Eco-Air / Aristo-Air – 12 kuud

** Garantiinõue lükatakse tagasi, kui elektroonilisel kassetil on mehaaniliste löökide või kukkumise märke.

Muud tarvikud

 • G-Tech – 12 kuud
 • G-Tech Handy – 12 kuud
 • Pneumaatiline räbuhaamer HCB – 12 kuud
 • Suitsu väljatõmbeventilaator – 12 kuud
 • Kuivatuskapid ja kuivalt ladustamine – 12 kuud

Victori standardkeevitusseadmed

 • Tweco 220AC / DC, 301AC / DC, 301TS Thermal Arc PowerMaster Plus 320SP,
  400SP, 500SP– 36 kuud
 • 202AC / DC, Fabricator 181i, 211i, 252i, Fabricator 320C, 320S, 400S, 500S, 175SE, 175TE, 161S, 201TS –24 kuud
 • Lisad ja tarvikud – 6 kuud
 • Kulu- ja varuosad – 3 kuud
 • Põleti kulumine – ei lähe garantii alla

Victori lõikeseadmed

 • Tootesari Cutmaster – 36 kuud
 • Drag-Gun Plus, PAK-200i – 24 kuud
 • Tootesarjade 1Torch™, SureLok™ põletid ja PCH / M-200 – 1 kuu
 • Muud põletid – 6 kuud
 • Varuosad – 3 kuud
 • Põleti kulumine – ei lähe garantii alla

Autogeenkeevituse ja -lõikuse seadmed

 • Tootesarjade Edge™ ja G regulaatorid; tootesarjade 400, HD313, HC1200 ja Bulldog põletid – 60 kuud
 • Surve- ja voolukulumõõturid, kergekaalulised põletid – 12 kuud
 • Põleti kulumine – ei lähe garantii alla

Victori automaatsed keevitusseadmed

Neile ESAB-i garantii ei laiene. Neid müüs ja need on asendanud Thermal Dynamics Europe.

 

Victori automaatsed keevitusseadmed

Neile ESAB-i garantii ei laiene. Neid müüs ja need on asendanud Thermal Dnamics Europe.

HKS

1-aastane garantii põhiseadmele ja seotud anduritele.

Märkus

Garantii ei kehti, kui probleem on põhjustatud ebasobivast toitepingest (sh liigpingest), normaalsest kulumisest, kasutusjuhendis toodud juhiste eiramisest, transpordi- või ladustamiskahjustustest, tule või loodusjõudude (nt üleujutused, äike jms) põhjustatud kahjustustest.


Garantii kaotab kehtivuse, kui tootele tehakse muudatusi ilma selleks tootjalt eelnevalt kirjalikku luba hankimata või remontimisel kasutatakse sobimatuid varuosi või ei järgita toote hooldusjuhiseid.


ESAB võib mittegarantiilise remondiga seotud kulud kliendilt sisse nõuda. Garantii ei hõlma otseste või kaudsete kahjude ega saamata jäänud tulu hüvitamist. Garantiiperiood põhineb 40-tunnisel töönädalal.

 

x

x

Loading..